Proiectul BiogasHeat

BIOGASHEATDezvoltarea sustenabilă  a unor pieţe de energie termică pentru instalaţiile de biogaz din Europa

Durata proiectului: 4/2012 – 4/2015

Susţinut de: EC-Programme IEE Intelligent Energy Europe

Proiectul BiogasHeat abordează problema utilizării eficiente a căldurii de la instalaţiile existente şi viitoare de biogaz:

 • Punerea în aplicare a politicii naţionale şi a UE pentru utilizarea căldurii din biogaz
 • Identificarea şi prezentarea de exemple de bune practici în utilizarea căldurii din biogaz
 • Implementarea unor studii de fezabilitate şi  a unor studii în teren
 • Acordarea de sprijin pentru implementarea în proiecte reale
Obiective
 • Să dea posibilitatea utilizării economice şi durabile a căldurii de la instalaţiile existente şi viitoare de biogaz, care este în prezent irosită
 • Să crească randamentul şi capacitatea în ceea ce priveşte utilizarea căldurii din biogaz în ţările ţintă ale proiectului cât şi în celelalte ţări
Principalele etape
 • Identificarea şi descrierea unor exemple de bune practici în utilizarea căldurii din biogaz şi realizarea unui ghid privind utilizarea durabilă a căldurii de la instalaţiile de biogaz
 • Dezvoltarea unor modele de afaceri promiţătoare şi strategii antreprenoriale pentru utilizarea căldurii din biogaz, inclusiv studii de fezabilitate şi analize de opţiuni tehnice, în colaborare cu actorii de pe pieţele de biogaz şi energie termică
 • Testarea în teren a unor modele şi strategii în proiecte reale
 • Realizarea de mese rotunde şi ateliere de lucru pentru factorii de decizie politică, autorităţi şi operatorii de biogaz
 • Întruniri de instruire şi organizarea unui workshop European pentru transferarea experienţei în dezvoltarea de pieţe durabile de căldură pentru instalaţiile de biogaz în alte ţări europene
Rezultate
 • Exemple de bune practici precum şi un ghid despre utilizarea căldurii din biogaz
 • Noi strategii şi modele de afaceri pentru utilizarea crescută a căldurii de la instalaţiile de biogaz
 • Cazuri reale de afaceri şi studii în teren, în colaborare cu actorii de pe pieţele de biogaz şi de energie termică

O colecție de documente realizate pe parcursul acestui proiect găsiți aici.